Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunnalle tiedoksi:

  1. KH 26.4.2021 § 102 Asemanmäen pysäköintilaitoksen autopaikkojen myyntipäätös
  2. Kumppanin valinta ja myyntipäätös Ainolan aluekeskuksessa
  3. KH 10.5.2021 § 117 Tontin 186-21-2131-9 Diggarinkatu 10 myyminen 
  4. KH 10.5.2021 § 119 Asemakaavan muutos, Jampan liikuntapuisto, Vanerikuja 10

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Esittelijä ehdotti, että järjestettäisiin lautakunnan kokous 10.6 klo 16.30. Tämä sopi lautakunnalle ja todettiin, että ilmoitusasioihin lisätään kaupunkikehityslautakunnan kokous 10.6 klo 16.30

Esittelijä ehdotti, että ilmoitusasioista poistetaan kohta 2, koska kyseinen asia on päätösasiana tässä kokouksessa. Tämä sopi lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi, että järjestetään lautakunnan kokous 10.6 klo 16.30.