Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lautakunta-aloite / Satu Tuominen / Setlementti Louhela (lisäpykälä)

Perustelut

Käsittelyn kuluessa Satu Tuominen teki Emmi Mäkisen ja Ari Alapartasen kannattamana lautakunta-aloitteen, joka kuului seuraavasti:

”Ehdotan, että Setlementti Louhelan toimesta aiemmin vastaavaa työtä tehneiden ammattitaitoisten henkilöiden sijoittumista tai käyttöä uuden toiminnan piirissä voitaisiin kartoittaa kaupungin toimesta uudessa sopimustilanteessa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).