Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lautakunta-aloite / Katja Repo / Lasten ja vanhempien osallisuus Juholan koulun aamu- ja iltapäivähoidon tilajärjestelyissä (lisäpykälä)

Perustelut

Käsittelyn kuluessa Katja Repo (varajäsen Marttinen) teki lautakunta-aloitteen, joka kuului seuraavasti:

"Esitän, että tilojen järjestämisessä huomioidaan erityislasten ja heidän vanhempien toiveita ja, että tilojen käytön suunnittelua tehdään yhteistoiminnassa lasten ja heidän vanhempien kanssa liittyen Juholan koulussa tuotettavaan kehitysvammalain 1 §:n mukaiseen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämiseen."

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).