Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat

 1. Harjulan kampuksen osallisuus ja viestintäsuunnitelma sekä pedagoginen suunnitelma ja hankekatsaus  
  • Asiaa esittelevät: Jan Mikkonen, Jani Kervinen
  • Aineisto toimitetaan myöhemmin
    
 2. Oinaskadun hanketilanne sekä pedagoginen suunnitelma 
  • Asiaa esittelevät: Jan Mikkonen, Jani Kervinen
  • Aineisto toimitetaan myöhemmin

Ilmoitusasiat

 • Nuorisovaltuusto 20.1.2021 § 8; Opetus- ja kasvatuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 on valittu Venla Lehtosalo ja Sini Savolainen. Heidän varaedustajikseen Julia Pesonen ja Juho Kosunen 
 • Koulutulokkaiden ryhmien muodostuminen (oheismateriaali)
 • 7.luokille siirtymisen koulukohtaiset enimmäismäärät (oheismateriaali)
 • Ennakkoäänestykseen liittyvät koulujen turvallisuusohjeet (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Jani Kervinen, Mestaritoiminta Oy, ja tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö Jan Mikkonen esittelivät iltakouluasioita.

Katja Repo saapui klo 17.15.

Johanna Santanen saapui klo 17.50.

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli ilmoitusasioita.

Sini Savolainen poistui klo 18.34.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).