Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Helsingintie 18 (Perhelän kortteli) suunnitellusta rakentamisesta

JARDno-2020-2581

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Helsingintie 18 suunnitellun hybridikorttelin rakentamisesta (Perhelän kortteli).

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Perhel%C3%A4n_kortteli--/sivu.tmpl?sivu_id=10521

Rakennuslupaa kortteliin sijoittuville rakennuksille on tarkoitus hakea useassa eri vaiheessa, mutta kaupunkikuvallinen lausunto pyydetään suunnitellusta kokonaisuudesta. Tämän jälkeen lausuntotarve arvioidaan kunkin lupahakemuksen yhteydessä erikseen. Rakennusten kaupunkikuvallisen ilmeen muuttuessa päivitetyt suunnitelmat tuodaan lautakunnalle uudelleen lausuttavaksi. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvan toimistorakennuksen on tarkoitus tulla lupakäsittelyyn syksyn 2020 aikana.

Hankkeen kaupunkikuvallisille tavoitteille asetetut periaatteet on määritelty kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisen toteutussopimuksen (kv 11.11.2019 § 79) sisältyvissä viitesuunnitelmissa. Asemakaavoitusvaiheessa tavoitteet ovat täsmentyneet kaupunkikehityslautakunnan hyväksymässä asemakaavassa ja sitovassa rakentamistapaohjeessa (kaupunkikehityslautakunta 11.06.2020 § 18). Rakentamistapaohjeessa esitetään hankkeen kaupunkikuvalliset lähtökohdat ja ratkaisut, julkisivujen ja kansipihan toteutusperiaatteet sekä korttelin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Asemakaava varmistaa kaupunkikuvan ja katuympäristön mittakaavan säilymisen, kun Vanhan Perhelän kaltainen julkisivu palautetaan uudisrakennukseen muistumana paikallishistoriasta.

Asemakaavan hyväksymisen jälkeen suunnitelmat ovat täsmentyneet hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Suunnitelmat täyttävät asemakaavassa ja rakentamistapaohjeessa esitetyt kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia. Suunnitelmia kehitetään edelleen. Päivitettyjä näkymäkuvia esitellään hankkeen suunnittelijan toimesta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 42 käsittelyn jälkeen.

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli kaupungin ja YIT:n välistä yhteistyötä.

Tuomas Raejärvi saapui klo 16.37.

Henrik Heikkinen saapui klo 16.40.

(henkilötiedot poistettu), Aihio Arkkitehdit Oy, esittelivät asiaa.

Helinä Perttu poistui klo 17.29.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset