Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat

  1. Jätehuollon ajankohtaiskatsaus, Satu Ala-Könni Kolmenkierto (klo 18-18.45)
  2. Kauken suoritteet

Tiedoksi

  • KH 12.10.2020 § 332 Tontin 186-12-1281-14 Vanha valtatie 58 myyminen 
  • KV 24.9.2020 § 60 Helsingin seudun maankäytön-, asumisen ja liikenteen (MAL 2019) sopimuksen hyväksyminen 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.