Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yksinyrittäjän tuen takaisinperintä / avustus / Korona

JARDno-2020-1280

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Viite: JARDno-2020-1280

Päätös yksinyrittäjätuen sopimusperusteisesta takaisin perinnästä tehdystä oikaisuvaatimuksesta

Päätös josta haetaan muutosta: Elinvoimajohtaja 13.05.2020 187 §

Asia

Hakija on saanut 2000e yksinyrittäjätukea kaupungilta, joka on myönnetty elinvoimajohtajan viranhaltijapäätöksellä. Tukipäätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että hakija on saanut myös Business Finlandilta 14000e samaan tarkoitukseen, jonka johdosta tuki on peritty takaisin. Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen tuen takaisin perinnästä kaupungille 13.5.2020.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Hakija on vaatinut perusteluita siihen, miksi tuki peritään takaisin.  Hakija esittää, ettei Business Finlandilta saatu tuki ole käytettävissä yrityksen juoksevien kulujen hoitamiseen, sitä vastoin kaupungilta saatu tuki on nimenomaisesti tarkoitettu yrityksen juoksevien kulujen kattamiseen.  Hakijan näkemyksen mukaan tuet eivät siis olisi päällekkäisiä, koska ne ovat suunnattu eri tarkoituksiin.

Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Takaisin perintää jatketaan, kunnes yksinyrittäjätuki (2000e) on maksettu täysimääräisesti kaupungille takaisin.  Päätöksen yksilöimiseen ja sen kohdistamiseen vaadittavat henkilötiedot löytyvät liiteasiakirjoista, jotka määrätään salaiseksi julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 23 kohdan perusteella.

Perustelut

Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.-27.3.) ei rahoituksen hakijalle oltu asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta, jolloin yksittäisissä tapauksissa on yksinyrittäjä saattanut saada tukea kunnan lisäksi myös Business Finlandilta. Tarkoituksena kuitenkin on ollut, että kunnan myöntämä 2000e tuki on ainoa nimenomaisesti yksinyrittäjälle suunnattu koronan aiheuttamia menetyksiä kompensoiva korvaus,jolloin hakija on saanut Business Finlandin kautta 14000 e perusteetonta tukea. Koska Business Finland ei peri perusteettomasti maksamaansa tukea takaisin, kaupungin myöntämän tuen takaisin perintää on syytä jatkaa. Muussa tapauksessa hakijoiden tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmallinen tilanne heikentyisi entisestään.

Valtioneuvoston asetus  yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020)

Hallintolaki 6§

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hylätä yksinyrittäjätuen sopimusperusteisesta takaisin perinnästä tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Käsittely

Henrik Heikkinen saapui klo 18.04.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset