Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kaupunkikehityksen johdon raportti 1.1.-31.8.2020

JARDno-2020-2212

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kolmannesvuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 31.8.2020 sekä annetaan tilinpäätösennuste. Konsernipalvelut ja palvelualueet raportoivat talousarvion toiminnalisten tavoitteiden toteutumasta. Tilinpäätösennuste tehdään FPM- järjestelmään talouspäälliköille annetun ohjeen mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportti 2 ajalta 1.1. - 31.8.2020.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi ja talouspäällikkö Timo Väisänen esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhalltus, talousjohtaja, talouspalvelut, Kaupunkikehityksen avainaluejohtajat