Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 9/2022

JARDno-2022-1499

Valmistelija

  • Hanna-Leena Holmström, vt. varhaiskasvatusjohtaja, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetushallitus on 10.5.2022 päättänyt muutoksista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin   
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto. 

Opetushallituksen määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022. 

Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelma vuodelta 2016 päivitetään kyseisten lukujen osalta samassa aikataulussa perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Päivityksessä on huomioitu opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti huoltajien ja työntekijöiden näkemykset. Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelma tullaan päivittämään muiden lukujen osalta kauden 2022-2023 aikana, jolloin myös nyt tarkastettujen lukujen sisältö viimeistellään tarvittaessa kokonaisuuteen sopiviksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä Järvenpään paikallisen esiopetussuunnitelman esitetyn mukaisesti 1.8.2022 alkaen.

Käsittely:

Vt. varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmström selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt