Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Metsätien rakentaminen, vaihe 2 ja Vihtapolku, hankinta

JARDno-2021-359

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, rakennuttajapäällikkö Janne Arponen ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Metsätien rakentaminen, vaihe 2, nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 8.3.2021. Rakennushanke käsittää Metsätien rakentamisen sekä Vihtapolun ja Vehkatien välissä kulkevan rasitealueella olevan vesihuollon saneerauksen. Kohde sijaitsee Saunakallion kaupunginosassa. Kyseessä on jo rakennetun ja liikennöidyn kadun uudelleen rakentaminen. Optiona hankkeeseen kuuluu Vihtapolun rakentaminen.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Määräaikaan 09.04.2021 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat 
tarjoukset:
- GRK Infra Oy (0533768-1)
- Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy (0519643-6)
- Lakeuden Maanrakennus Oy (1582579-3)
- VM Suomalainen Oy (0398184-4)
- VRJ Etelä-Suomi Oy (0982610-8)

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus ja tekninen kyky tarjouspyynnön kohteen suorittamisesta sekä osoitus vastaavan työnjohtajan ammatillisesta pätevyydestä ja referensseistä. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella  Metsätien rakentaminen, vaihe 2 urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Lakeuden Maanrakennus Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

Lakeuden Maanrakennus Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 15.4.2021 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Lakeuden Maanrakennus Oy:n tarjoama urakan kokonaishinta on  831 650,00 euroa (alv 0%).

Urakan kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Metsätie vaihe 2 rakentaminen 754 000,00 euroa kustannuksista 49%, 369 460,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001/18630058 ja 51%, 384 540, 00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001/18630058 /18660802.

Optiona esitetään käytettäväksi Vihtapolun rakentaminen, kustannukset 77 650,00 euroa ( alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001/18630058.

Määrärahat on varattu vuoden 2021 investointiohjelmassa. 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. valita hankinnan " Metsätien rakentaminen, vaihe 2 " urakkasopimuskumppaniksi Lakeuden Maanrakennus Oy:n kokonaishintaan 831 650,00 euroa (alv 0%)
  2. käyttää hankinnan option Vihtapolun rakentaminen, jonka hinta sisältyy tarjottuun kokonaishintaan
  3. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  4. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  5. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset (Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta)