Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunnalle tiedoksi:

  1. Lautakunnan 27.5.2021 kokous ehdotetaan siirrettäväksi siten, että se pidettäisiin viikkoa aiemmin 20.5.2021.
  2. Palautekyselyn tulokset (yhteenveto vastauksista oheismateriaalina)
  3. KV 22.3.2021 § 16 Järvenpään yleiskaava 2040
  4. KV 22.3.2021 § 17 Tonttien 186-19-1907-5, 186-19-1907-6, 186-19-1907-7, 186-19-1907-8 myyminen Alhotie 17-19 
  5. KH 12.4.2021 § 97 Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 3

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi aikaistaa lautakunnan toukokuun kokousta yhdellä viikolla ehdotuksen mukaisesti.