Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2, hankinta

JARDno-2019-3299

Valmistelija

 • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 14.1.2020 (ilmoituksen numero 2020-036144). 

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. 

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 urakkkaan kuuluu Puurtajankatu välillä Kehittäjänkatu-Emalikuja, Kehittäjänkatu välillä Kehittäjänkuja Emalikatu, Emalikuja ja VH-linja Puurtajankadulta Neulaspolulle.

Määräaikaan 7.2.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 1. RTA-Yhtiöt Oy
 2. Recset Oy 
 3. Lakeuden MaanrakennusOy 
 4. VM Suomalainen Oy 
 5. Axbella Oy
 6. Terrawise Oy 

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta.  Tarjoajan tuli myös liittää tarjoukseensa selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä sekä tarjoajan tuli vakuuttaa taloudellisten edellytysten ja luottokelpoisuuden olevan riittävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. 

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (hankinnan kohteen yhteiset kriteerit / tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Saapuneet tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 rakentaminen halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti  VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

 

Taloudelliset vaikutukset

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 1 687 600,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 64%, 1 080 064,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /  18631011 ja 36%, 607 536,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631011 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

OKT

Toimivalta

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta liite ratkaisuvaltarajat kohta 5.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. valita hankinnan "Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2"- urakkasopimuskumppaniksi VM Suomalainen Oy:n
 2. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 3. että, sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
 4. että, sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset (tiedoksianto Claudiasta)