Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakertomus 2019

JARDno-2020-321

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2019 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2019 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia.

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovat tavoitteet ja niiden toteuman, sitovien taloustavoitteiden toteutumisen sekä selvityksen ostetuista konsulttipalveluista. Lisäksi toimintakertomus sisältää arvion tulevasta kehityksestä ja Kuuma- hankkeiden toteutumisesta ja Kaupunkikehityksen palvelualueen suoritteet.

Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2019 talousarviota muutettiin vuoden aikana yhden kerran. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion toimintakate oli  -10 537 441 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli -10 217 638 euroa alittaen korjatun talousarvion reilulla 319 000 eurolla Toimintatuotot ylittivät budjetoidun (4 221 549 euroa) 1 116 283 eurolla. Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetoidun (1 050 000 euroa) noin 48 000 eurolla. Toimintakuluja toteutui 16 653 832 euroa. Kulut ylittivät budjetoidun (15 808 990€) noin 844 000 euroa.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on esitetty selonteko. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2019 toimintakertomuksen liitteiden mukaisena
  2. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä alueiden keskeisempien riskien dokumentointien, toimenpiteiden vaikutuksesta riskin todennäköisyyteen tai merkitykseen vuoden 2019 lopun mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut