Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Iltakouluasiat

  1. Infran toteutussuunnitelma 2020
  2. Infran suunnitteluohjelma 2020
  3. Järvenpään Yhteiskouluhankkeen alustava kaupunkikuvallinen esittely
  4. Rakennusvalvontayhteistyö, tilannekatsaus
  5. Kokouskäytännöt / menettelysäännöt

lmoitusasiat

  1. KH 13.1.2020 § 4 Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus 2020
  2. KH 13.1.2020 § 6 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 / Toimintaohje yhtiökokousedustajalle 
  3. KH 20.1.2020 § 9, Kaavoituskatsaus ja -suunnitelma 
  4. KH 10.2.2020 § 28 Maankäyttösopimus kortteliin 329 Loutinkatu 59

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

(henkilötiedot poistettu) Mestaritoiminnalta ja (henkilötiedot poistettu) esittelivät ensimmäistä iltakouluasiaa (JYK, klo 16.33 - 17.22).

Janne Arponen esitteli kunnallistekniikan rakentamiskohteita 2020 (klo 17.22 - 17.38).

Kaisa Saarikorpi saapui kesken pykälän käsittelyn klo 17.32.

Mikko Autere esitteli suunnittelukohteita 2020 (klo 17.38 - 17.47).

Pidettiin tauko klo 17.47 - 17.57.

Jouni Vastamäki esitteli Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvontayhteistyön tilannetta (klo 17.57 - 18.15).

Laura Kattelmäki kertasi kunnallista päätöksentekoa ja menettelysääntöjä (klo 18.15 - 18.48).

Päätös

Hyväksyttiin.