Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Heinähäntä 2 suunniteltavasta asuinkerrostalokohteesta (lisäpykälä)

JARDno-2020-1928

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Heinähäntä 2 suunnitellusta asuinkerrostalokohteesta.

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Lepola_IV--/sivu.tmpl?sivu_id=9898

Asemakaava-arkkitehti on 11.08.2020 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

Tontin lounaisosaan on suunniteltu kulmikas yksikerroksinen yhteistilarakennus, joka poikkeaa vähäisesti asemakaavassa sitovalla merkinnällä osoitetusta pyöreästä rakennusalasta. Suunnitellun rakennuksen voidaan kuitenkin todeta vastaavan asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita. Suunnitelma on muilta osin asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukainen (voimaantulo 12.8.2020). Kaavoituksella ei ole suunnitelmiin huomauttamista.

Tausta-aineistona jaetaan näkymä- ja pääpiirustusluonnoksia.

Hankkeen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. ottaa asian kiireellisyysperusteella käsiteltäväksi.
  2. lausuntonaan esittää, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitelmista.

Käsittely

Käsiteltiin § 30 §:n 29 käsittelyn jälkeen.

Asiaa esittelivät arkkitehti (henkilötiedot poistettu), Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, ja johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset