Kaupunkikehityslautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Diggarinkatu 10 suunnitellusta liikerakennuksesta

JARDno-2021-1258

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Diggarinkatu 10 suunnitellusta liikerakennuksesta.   

Asemakaava-arkkitehti on 31.5.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Rakennuksen eteläsivu on sijoitettu rakennusalan rajalle kymmenen metrin päähän tontin etelärajasta, mikä mahdollistaa asemakaavan mukaisen ajoyhteyden toteutumisen Riffikadun ja Diggarinkadun välillä.  Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/50 k-m2 (46 ap). Tontille on suunniteltu 55 ap, joista yksi on mitoitettu liikuntaesteisille. Koko korttelialueen rakennusoikeus on 22.000 k-m2, josta tämän hankkeen osuus on 2.322 k-m2. 
Rakentamistapaohjeen mukaan suurten julkisivupintojen tulisi olla pääasiassa vaaleita, jollei perustellusta syystä käytetä muuta väritystä, ja alueelle syntyvä kokonaisuus tulee ottaa huomioon väritystä suunniteltaessa. Suunniteltua tummaa julkisivuväriä, jossa sisäänkäyntiä korostetaan keltaisella, voidaan pitää aluekokonaisuuden ja naapurirakennuksiin sopeutumisen kannalta perusteltuna. Boogie-alueen musiikkiteema esiintyy pihajulkisivussa komeasti. Suunnitelma on asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukainen ja puollettavissa. Julkisivuratkaisu, -materiaalit ja -värit tulee tarkentaa rakennuslupa-asiakirjoissa. Kaavoituksella ei ole suunnitelmaan muuta huomauttamista."

Liitteenä asemapiirrosluonnos ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. Suunnitelma on asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukainen ja puollettavissa.
  2. Julkisivujen materiaalit ja värit tulee tarkentaa suunnitelmiin. Tarkennuksista tulee pyytää kaavoituksen lausunto ennen rakennuslupapäätöksen myöntämistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Johtava rakennustarkastaja Jouni vastamäki ja Arkkitehti Timo Savolainen, F6 Arkkitehdit Oy esittelivät asiaa.

Tiedoksi

Asianosaiset