Kaupunkikehityslautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Wärtsilänkatu 6 suunnitellusta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2021-1259

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Wärtsilänkatu 6 suunnitellusta asuinkerrostalokohteesta.

Kaupunkikuva-arkkitehti on 27.5.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Rakennuksen julkisivut ja massojen sijoittuminen toteuttaa rakentamistapaohjeita.
Melumääräysten osalta ranskalaisten parvekkeiden sijoittumisen radan puolella yksiöissä tulee tarkistaa, melumääräykset huomioitava suunnittelussa.  Viherhuoneen toteuttaminen ranskalaisen parvekkeen sijasta tulee ratkaisuvaihtoehtona tutkia.

Ensimmäisen kerroksen parvekkeita kulmauksessa radan puolella voisi muuttaa siten, että olisivat viherhuoneita avattavalla ovella. Pihan puolelta kulku sisälle myös viherhuoneen kautta. A-rakennuksen radanpuoleisen asunnon viherhuone voisi olla pohjoisessa kulmassa(ja parvekkeen paikalla mh) ja ei B-rakennuksen viherhuoneen vieressä. Molemmille olisi oma kulku ensimmäiseen kerrokseen viherhuoneen kautta. Ikkunoiden koko tulee täyttää vaatimuksen RT103260 Asuntosuunnittelu ohjekortin mukaisesti 1/10 asuinhuoneen pinta-alasta.

Värityssuunnitelma toteuttaa rakennustapaohjetta.

Liittyminen muuhun rakenteeseen
Wärtsilänkadulle ei saa osoittaa nupukiviyhteyttä pysäköintipaikan päätteeksi, niin että ajoneuvolla voisi ajaa Wärtsilänkadulle pohjoisen parkkipaikan kautta. Asemakaava ei salli liittymistä kyseisestä kohdasta, asemakaavan aikana asiasta on tehty liikenteellinen tarkastelu, jonka pohjalta lähin liittymismahdollisuus on Y-6 korttelin kohdalta. Asemakaava sallii liittymisen Y-6 kortteliin ja sen kautta Wärtsilän kadulle. Asia on neuvoteltava viereisen korttelin kanssa väliaikaisratkaisuna. Mikäli Y-6 korttelin asemakaavaa muutetaan ajoyhteys tullaan osoittamaan jatkossa myös sieltä kautta. 

Tontille liittymien tulee tapahtua kaavan mukaisesti pp/t alueen kautta, ainoa liittymismahdollisuus Wärtsilänkadulle. Asemapiirrokseen tulee merkitä sovittu toteuttamissuunnitelman mukainen yhteys pysäköintipaikalle ja kortteliin, sekä erottaa pyörä/kävelyliikenne ja ajoneuvoliikenne, sekä pinta-materiaaleja eriyttämällä kulkureitit. Hulevesisuunnitelmassa selkeästi esitetty kevyenliikenteen yhteysvaraus tarkoittaa myös kulkuyhteyttä ajoneuvoliikenteelle radanpuoleiselle pysäköintipaikalle. Se tarkoittaa myös hulevesien käsittelyn toteuttamista yhteyden kanssa toimivaksi."

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. rakennuksen julkisivut, massojen sijoittuminen ja värityssuunnitelma toteuttavat rakentamistapaohjeita,

  2. viherhuoneiden rakentamista tulee kaupunkikuva-arkkitehdin lausunnon mukaisesti tutkia ennen rakennuslupapäätöksen myöntämistä,

  3. tontin liikenne- ja kulkujärjestelyissä ja niihin liittyvissä pintamateriaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon kaupunkikuva-arkkitehdin lausunto.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Pirjo Komulaisen muutosehdotuksella täydennettynä.

Kokouskäsittely

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki ja Arkkitehti Virve Väisänen Luo arkkitehdit Oy esittelivät asiaa.

 

Käsittelyn kuluessa Pirjo Komulainen teki muutosehdotuksen Petri Pertan ja Markku Tenhusen kannattamana, että parvekelasien alaosan tulee olla sellainen, että siitä ei näy läpi ja soveltua kaupunkikuvaan.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Asianosaiset