Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  20.12.2022 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Vesa Müller ja Satu Tuominen. Varalle valtuutetut Hanna Partanen ja Eemeli Peltonen.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.