Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kuultiin kokouksen aluksi musiikkiesitys. Varsinainen kokous alkoi klo 17.08.