Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Tonttien 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15 myyminen

JARDno-2020-1025

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontit 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15 sijaitsevat asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-13) osoitteessa Vanha Valtatie 58. Tonttien pinta-alat ovat 3111 m2 ja 4013 m2, molemmilla tonteilla on rakennusoikeutta 1200 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa kortteleista 1281 ja 1287 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 290 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Tonttien myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 15.4. - 3.6.2019 välisenä aikana. Tonteista ei tullut yhtään tarjousta. Tämän jälkeen tontit laitettiin vapaasti haettavaksi kaupungin nettisivuille. Tonteista tuli jonkin verran tiedusteluja, jotka eivät johtaneet varaukseen ja kauppaan. Tontit laitettiin uuudestaan tarjouskilpailuun 12.8. - 6.9.2019 väliseksi ajaksi siten, että tonttien vähimmäismyyntihintana oli 200 €/k-m2. Rakennus P. Lehmonen Oy teki tarjouksen 440.000 € (183,33 €/k-m2) tonteista 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15. Rakennus P. Lehmonen Oy on esittänyt, että tontin 15 kauppa tehtäisiin 30.9.2020 mennessä ja tontin 13 kauppa 31.12.2020 mennessä.

Tarjottua hintaa voidaan pitää alueen markkinahintana, koska kohteesta on järjestetty kaksi tarjouskipailua. Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.3.2019 § 10 hyväksymän maapoliittisen ohjeman mukaisesti kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti tarjouskilpailulla.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000 euroa.

OKT

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontit 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15 Rakennus P. Lehmonen Oy:lle 440.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjaluonnosten mukaisin ehdoin

Päätös sitoo kaupunkia tontin 186-12-1281-15 osalta 30.9.2020 saakka ja tontin 186-12-1281-13 osalta 31.12.2020 saakka.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 167 jälkeen.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä tontit 186-12-1281-13 ja 186-12-1281-15 Rakennus P. Lehmonen Oy:lle 440.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjaluonnosten mukaisin ehdoin

Päätös sitoo kaupunkia tontin 186-12-1281-15 osalta 30.9.2020 saakka ja tontin 186-12-1281-13 osalta 31.12.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut, KV