Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Nuorisotoimen avustusmäärärahojen kohdentaminen 2020

JARDno-2020-1135

Valmistelija

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä Hyte toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko.viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Saapuneet hakemukset

Avustushakemusten kokonaissumma oli 42 017 € (2019/37 162 €), josta toiminta-avustusten osuus on 39 947 € (2019/30 562 €). Kohdeavustushakemusten summa on 7 070 € (2019 /8 100 €)

Varatut määrärahat

Nuorisopalvelujen käyttösuunnitelmaan / talousarvioon 2020 on varattu 30.000 euron määräraha järvenpääläisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustamista varten. Yhdistysavustusten kokonaissumma on pysynyt ennallaan vuoteen 2019 nähden.

Avustusmuotoina ovat edelleen toiminta- ja kohdeavustus.  Avustusmäärärahan jakosuhteesta em. avustusten välillä tehdään erillinen päätös vuosittain. Toiminta-avustusten piiriin kuuluvat järvenpääläiset rekisteröidyt nuorisoyhdistykset. Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluontoisen tahi pitempiaikaisen projektin, tapahtuman tai muun lapsille ja nuorille tarkoitetun toiminnan toteuttamiseen.

Jakosuhteen muutoksen syynä on se, että vaikka toiminta-avustuksia haettiin edellistä vuotta enemmän, kaksi toiminta-avustusta hakeneista tahoista eivät täytä nuorisoavustuksen myöntökriteereitä. Näin toiminta-avustuksia voidaan myöntää hakukriteerit täyttäville tahoille hakemusten mukaisesti ja kohdeavustuksia varten jää myös riittävä summa.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska avustusmäärärahojen kohdentaminen sekä avustusmaksatuksen viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen.

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 nuorisotoiminnan avustusten määrärahavarausten kohdentamisesta seuraavasti:

  varattu 2019 esitys 2020

toiminta-avustusmääräraha

26.200 €

 25.847 €

kohdeavustusmääräraha 

3.800 €

 4.153 € 

YHTEENSÄ 

30.000 €

30.000 €

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorisopalveluiden päällikö, hyte-johtaja, talouspäällikkö