Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Liittyminen: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020–2023 (2024) II

JARDno-2020-1183

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Liittyminen Hanselin yhteishankintaan: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020–2023 (2024) II

KL-Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistymisen myötä on päätetty siitä, että KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama KLKH 131 päättyy 31.12.2020. Edellä mainitun johdosta Järvenpään kaupungilla ei olisi voimassa olevaa kilpailutettua sopimusta Microsoft-käyttöoikeuksien lisähankinnoista vuoden 2021 alusta. 

Hansel Oy on valmistelemassa yhteishankintaa Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksien hankintaan: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020–2023 (2024) II. Puitesopimus tulee olemaan voimassa KLKH131:n päättyessä ja tätä sopimusta voidaan hyödyntää Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksien lisähankinnoissa. Yhteishankintaan, joka suunnitelmien mukaan astuu voimaan 1.11.2020, tulee liittyä viimeistään 1.6.2020.

Tietohallinto esittää, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista hankintavolyymien tuomien etujen johdosta.

Ennakoitu arvo

Kyseessä olevalla puitesopimuksella arvioidaan hankittavaksi palveluja ja ohjelmistojen käyttöoikeuksia n. 1.100.000 eurolla neljän vuoden jakson aikana.

Toimivalta

Toimivalta määräytyy hallintosäännön liitteen 1 mukaan, jolloin yli 500 000 euron hankinnoista päättää kaupunginhallitus.

 

/TP 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Järvenpään kaupunki liittyy Hansel Oy:n valmistelemaan yhteishankintaan, Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020–2023 (2024) II,
  2. valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan päätöksiin liittyvät sopimukset,
  3. että päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaa odottamatta.

Päätös

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, tietohallinto, hankintapalvelut, Hansel Oy, Atea Oy