Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Kulttuuripalveluiden toiminta-avustustusten myöntäminen 2020

JARDno-2020-253

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten kulttuuritoimintaa harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden sekä ammattimaisten kulttuurisisältöjen ja tapahtumien toteuttamiseen jo pitkään osallistuneiden rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Saapuneet hakemukset

Toiminta-avustuksia haki määräaikaan 10.4.2020 mennessä seitsemän hakijaa yhteensä 99 500 euroa (100 000/2019, 135 000/2018, 130 000/2017). Kolme hakijoista eivät vastaa toiminta-avustusten piirissä olevan toiminnan yllä mainittuja periaatteita ja heidän hakemuksensa on otettu huomioon kohdeavustusten puolella.

Seuraaville organisaatioille on maksettu vuoden 2020 toiminta-avustuksen ennakkoa hakemusten perusteella.

  • Värinää ry                                           3 500 €
  • Järvenpään teatteri ry                       15 000 €

Varatut määrärahat

Toiminta-avustuksiin on alustavassa budjetissa varattu 94 400 euroa, mutta Korona-viruksesta johtuen Järvenpään Blues ja Jazz Diggarit ovat joutuneet perumaan normaalin festivaalinsa ja toteuttavat syksyllä 2020 pienimuotoisemman tapahtuman. Tästä syystä heidän hakemuksensa on aiempia vuosia pienempi ja esitys toiminta-avustusten kokonaissummasta on budjetoitua pienempi, 90 000 euroa. Myös Järvenpään teatteri, Värinää-festivaali, ja todennäköisesti myös Meidän -festivaali joutuvat muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan Korona-tilanteesta johtuen. Kaikki toimijat ovat esittäneet vaihtoehtoisen tavan toteuttaa sisältöjään / tapatumaansa, jos Korona-tilanne pakottaa toimijat muutoksiin.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.4.2020 § 109 joustosta avustusten käytössä Korona-tilanteesta johtuen.

Toimivalta

Kulttuurin toiminta-avustuksien myöntämisen suorittaa normaalioloissa Hyvinvointilautakunta.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely ei siedä viivästyksiä sillä maksatus avustusta saaville tahoille voidaan suorittaa vasta kun jakoperusteiden, toiminta-avustusten ja viranhaltija päätöksellä tehtyjen kohdeavustusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen. 

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 kulttuurin toiminta-avustusten myöntämisestä seuraavasti:

 

myönnetty 2019

haettu 2020

esitys 2020

Järvenpään teatteri ry

  37.400

       38.000

      38.000

Meidän festivaali

  24.500

       30.000

      30.000

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry

  25.500

       15.000

      15.000

Värinää ry

    7.000

         7.000

        7.000

Teatteri Kuus Toista           3.000                0
Järvenpään Kamarikuoro ry           2.500                0
Järvenpään mieslaulajat           4.000                0

YHTEENSÄ

  94.400

       99.500

       90.000

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä. Esittelijänä toimi tämän asian ajan hallintojohtaja. 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

  • Olli Naukkarinen (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentti 5 kohta).

Tiedoksi

Hakijat, kulttuurijohtaja, esikunnan talous- ja hallintosihteeri