Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasia:

Juhlavuoden suunnitelma / viestintäjohtaja Heli Vastamäki ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari

 

Ilmoitusasioina:

  1. Lausuntopyyntö / Jäte- ja kierrätysterminaalin ympäristöluvan muuttaminen glykolijätteen jätteeksi luokittelun päättymisen osalta sekä toiminnan aloittamislupa, Järvenpää
  2. Aluehallintoviraston päätös 160/2020 Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Järvenpää
  3. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuuston kokous 7.5.2020: http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_752020
  4. Kaatuneitten muistopäivän 17.5.2020 edustuksesta sopiminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 183 jälkeen.

Viestintäjohtaja Heli Vastamäki ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät juhlavuoden suunnitelmaa.

Päätös

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustajiksi kaatuneitten muistopäivän tilaisuuteen nimettiin varapuheenjohtajat Ulla-Mari Karhu ja Tomi Passi.