Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Vuokratontin 186-19-1911-16 myyminen Pykäläkatu 3

JARDno-2021-1349

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on vuokrannut 28.2.2017 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella tontin 186-19-1911-16 Koy Pykäläkatu 3:lle. Yhtiön edustaja on pyytänyt saada lunastaa vuokraamansa tontin kaupungilta. Tontti 186-19-1911-16 sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-3), e=0,4 osoitteessa Pykäläkatu 3. Tontin pinta-ala on 7242 m2 ja rakennusoikeus 2896 k-m2.

Vuorasopimuksen kohdan 5.1 mukaan vuokralaisella on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty. Tontille 186-19-1911-16 on rakennettu sopimuksen mukainen rakennus. Tontin lunastushinta määräytyy lunastushetken alueen työpaikkarakennusten hintatason mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 15.10.2007 § 118 päättänyt, että luovutettaessa työpaikkarakentamiseen alueita korttelista 1911 käytetään vähimmäismyyntihintana 150 €/k-m2 ja hinta sidotaan elokuun 2007 elinkustannusindeksin pistelukuun 1664. Huhtikuun 2021 elinkustannusindeksin pisteluvulla laskettuna rakennusoikeuden hinnaksi saadaan 180 €/k-m2 ja tontin 186-19-1911-16 myyntihinnaksi 521.280 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000 euroa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-19-1911-14 Koy Pykäläkatu 3:lle 521.280 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.8.2021 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asiakaspalvelusihteeri, yrityspalvelupäällikkö, talouspalvelut