Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi 2021 - 2023

JARDno-2021-856

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuuston puheenjohtajisto – puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa – valitaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginvaltuusto voi päättää, että kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

  1. päättää valita hallintosäännön 68 §:n mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudelle, joka jatkuu 31.5.2023 asti tai siihen saakka kunnes uusi puheenjohtajisto on valittu ja että
  2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV