Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta

JARDno-2021-1428

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. 

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.