Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen valinta

JARDno-2021-1429

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaa kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Kuntayhtymän toiminta-alueena on ensisijaisesti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Sipoon ja Tuusluan kuntien alueet.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta nimeää kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Kustakin jäsenkunnasta valitaan kaksi (2) jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää 

  1. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen nimetä kuntayhtymän hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.