Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän valtuuston jäsenten nimeäminen

JARDno-2021-921

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä kuuden kunnan alueella Keski-Uudellamaalla. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5 000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän valtuustoon varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
  2. antaa valtuutetuille toimiohjeen nimetä jäsenet ja varajäset kuntayhtymän muihin toimielimiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.