Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6. 2021 käsiteltäneen asiat § 42 - 55. Pöytäkirja on nähtävillä 24.6.2021 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa. 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kaupunginhallituksen esityslista julkaistaan ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Tämän vuoksi valtuuston päätösten täytäntöönpanoa koskeva päätösehdotus voidaan antaa vasta kokouksessa.

IL  

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen: 

Kaupunginhallitus toteaa, että

  1. kaupunginvaltuuston 21.6.2021 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
  2. valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muuten lainvastainen ja
  3. päättää panna päätökset täytäntöön

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.