Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Jäsenten valitseminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-911

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta huolehtii Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Ympäristölautakunnan toiminnan päämääränä on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Lautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan.

Valtuuskaudella 2017 -2021 puheenjohtajuus on ollut seuraava:

2017-2019 puheenjohtaja Nurmijärveltä ja varapuheenjohtaja Järvenpäästä

2020-2021 puheenjohtaja Järvenpäästä ja varapuheenjohtaja Tuusulasta

Tasa- arvolain toteutumisen varmistamiseksi on suositeltavaa, että ympäristökeskuksen sopijakuntien valtuustot nimeäisivät Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan (myös varajäseniksi) sekä naisia että miehiä.

Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Järvenpään kaupungin edustajina Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.