Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasiat

  1. Kaupunginhallituksen työskentelyn itsearviointi (oheismateriaali ei-julkinen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5 § 3 momentin 3 kohta).
  2. HUS hallituksen kokouksen 14.6.2021 esityslista: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021442283
  3. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bff434c4-30fd-4fd2-9d53-45c40f85b244&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
  4. HUS Valtuuston pöytäkirja 10.6.2021: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021441197
  5. HUS hallituksen kokouksen 14.6.2021 pöytäkirja: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021442283
  6. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 10.6.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_1062021
  7. Hallitustyöskentelyn itsearviointi (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.