Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Edustajien valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan vuosiksi 2021-2025

JARDno-2021-915

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia ulko- ja virkistysalueita, joilla se tarjoaa käytön edellyttämiä palveluita.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen valtuuskunta ja asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen jäsenenä on 19 Uudenmaan maakunnan kuntaa.

Jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat sääntöjen 5 §:n mukaan edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kuntien paikkaluku ja äänivalta valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella. Järvenpään paikkaluku valtuuskunnassa on 2.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan kaksi jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi