Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Yhtiökokouskutsu 24.4.2020 / Mestaritoiminta Oy

JARDno-2020-1085

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:ltä on tullut kutsu 24.4.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa mm. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet, tilinpäätöksen vahistamisestä päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.

Mestaritoiminta Oy:n hallituksessa on toimineet:

Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Jukka Huikko pj / Petri Oikkonen

Lasse Puttonen vpj / Seppo Vuoristo

Jarkko Wallenius / Kari Ponto

Tuomo Virtanen / Pekka Lindroos

Tea Rantanen / Anni Fast

Riikka Juuma / Riitta Keinänen-Korpela

Lea Lehtola / Birgitta Björkstedt

 

Kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 284 päättänyt antaa toimiohjeen nimetä hallitukseen Tea Rantasen tilalle Marko Larjanne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Kirsi Rinteen tai nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi nimetä yhtiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
  3. kaupunginhallitus toteaa, että toimiohje (KH 4.11.2019 § 284) nimetä hallitukseen Marko Larjanne, pannaan täytäntöön tässä yhtiökokouksessa.
  4. päättää todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely:

Tämä asian käsittely aloitettiin asian § 143 jälkeen.

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi esitteli yhtiön tilinpäätöstä.

Asian käsittely keskeytettiin 17.29. Asian käsittelyä jatkettiin § 153 jälkeen.

Kokoustauko 17.29 - 17.39

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

varsinainen jäsen / varajäsen

Jukka Huikko pj / Petri Oikkonen

Lasse Puttonen vpj / Seppo Vuoristo

Jarkko Wallenius / Arimo Varis

Tuomo Virtanen / Pekka Lindroos

Marko Larjanne / Anni Fast

Riikka Juuma / Riitta Keinänen-Korpela

Lea Lehtola / Birgitta Björkstedt

 

 

Tiedoksi

Nimetyt, talousjohtaja