Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Yhtiökokouskutsu 23.4.2020/ Mestariasunnot Oy

JARDno-2020-1086

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestarisasunnot Oy:ltä on tullut kutsu 23.4.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mestariasunnot Oy:n hallituksessa ovat toimineet:

 

Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Tarja Edry pj / Riikka Hasko

Paavo Peltosaari vpj. / Risto Asp

Kaija Tuuri / Jaana Hono

Kari-Pekka Rosenholm / Pasi Koskinen

Hannu Laalo / Seppo Sorja

Tiia Östberg / Esa Kukkonen

Laura Virkkunen / Soile Uspi

Jaana Suopellonmäki / Pekka Neuvonen

Sven-Erik Thodèn / Marja-Liisa Järvinen

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
  3. päättää todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely:

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi esitteli yhtiön tilinpäätöstä.

Asian käsittely aloitettiin § 143 jälkeen. Asian käsittely keskeytettin ja asian käsittelyä jatkettiin § 150 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Tarja Edry pj / Riikka Hasko

Paavo Peltosaari vpj. / Risto Asp

Kaija Tuuri / Jaana Hono

Kari-Pekka Rosenholm / Pasi Koskinen

Hannu Laalo / Seppo Sorja

Tiia Östberg / Esa Kukkonen

Laura Virkkunen / Soile Uspi

Jaana Suopellonmäki / Pekka Neuvonen

Sven-Erik Thodèn / Marja-Liisa Järvinen

Tiedoksi

Nimetyt, kaupunkikehitysjohtaja