Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Vanhankylänniemi Kirsikkapuisto ja Kokkosen niitty, rakentaminen, hankinnan keskeytys

JARDno-2020-978

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Vanhankylänniemi Kirsikkapuisto ja Kokkosen niitty nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän rakennusurakan Hilma- julkaisujärjestelmässä  (ilmoituksen numero 2020-040145). 

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. 

Määräaikaan 12.03.2020 klo 15:00 mennessä hankintayksikköön saapui 5 tarjousta.

Tarjouskilpailussa halvin tarjous ylitti hankintayksikön ennakkoarvion hankinnan arvosta ja varatuista määrärahoista. Hankinta keskeytetään.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) 125§:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää keskeyttää Vanhankylänniemi Kirsikkapuisto ja Kokkosen niitty rakentamisurakan hankinnan.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset