Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Valtuuskunnan kokouskutsu 28.4.2020 / Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

JARDno-2020-1003

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous pidetään 28.4.2020. Valtuuskunta päättää yhdistyksen tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä ohjeellisesta taloussuunnitelmasta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä koulutusjohtaja Jari Lausvaaran kaupungin edustajaksi Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen.
  2. oikeuttaa koulutusjohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään kokousedustajasta.

 

Käsittely

Asia käsiteltiin viimeisenä § 152 jälkeen.

Esittelijä pyysi asian poistamista esittelystä.

Päätös

 Asia poistettiin esittelystä. 

Tiedoksi

valittu