Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 21.4.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn § 154 - 155.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.