Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Vaarinkatu 1 suunniteltavasta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2020-1016

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 antaman päätöksen § 17 mukaan poikkeusoloissa (valmiuslain käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana) kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto). Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Vaarinkatu 1 suunnitellusta asuinkerrostalosta.

Asemakaava-arkkitehti on antanut hankkeesta 16.3.2020 seuraavan lausunnon:
"Rakennusoikeus ylittyy vähäisesti (2 k-m2) mikä on rakennuslupaviranomaisen ratkaistavissa. Suunnitelma on muilta osin asemakaavan mukainen. Julkisivupiirustuksissa tulisi esittää materiaalit ja värit."

Kaupunkikuva-arkkitehti on antanut hankkeesta 27.3.2020 seuraavan lausunnon:
"Rakennuspaikka on kaupunkikuvalliseti tärkeällä paikalla Helsingintien varressa, uuden JUSTin terveysaseman läheisyydessä. Ympäristön kaupunkikuvaan liittymisestä hankkeesta tulee tehdä visualisointi. Viihtyisyyden vaatimuksista täytyy esittää tarkempi kaavio, tällä hetkellä parkkipaikat ovat pihan ainoa toiminta. Asuintilojen parvekkeet on lasitettava vaatimus ei täyty, koska osassa Helsingintielle suuntautuvissa asuinhuoneistoissa on ranskalainen parveke, joka ei vastaa määritelmää. Ranskalainen parveke ei ole lasitettavissa ja näinollen oleskelu parvekkeella ei vastaa liikennemelua vastaan 35dB ääneneristävyyttä. Julkisivuihin kohdistuu merkittävää melua Helsingintien puolelta. Korttelista tulee tehdä melumallinnus ja sen suunnitelmaan sen vaatimia toimenpitetä. Leikkipaikkaa suojaavasta muurista ja katujulkisivusta voisi olla yhtenäinen suunnitelma.

Pihanpuolen julkisivut ovat täysin umpinaiset, se ei vastaa viihtyisää ympäristöä. Mikäli lastenvaunu- ja pyörävarasto eivät ole väestösuojatiloissa, niistä tulisi avata pihaympäristöön ikkunoita. Suunnitelma on viihtyisyyden osalta puutteellinen.

Pelastusnostopaikasta tulee saada kunnallistekniikalta hyväksyntä."

Suunnitelmia on päivitetty lausuntojen perusteella.

Tausta-aineistona jaetaan asemakaavamääräykset, pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia.

Johtava rakennustarkastaja esittelee kohdetta kokouksessa.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan esittää, ettei hallituksella ole huomautettavaa suunnitelmista.

 

Käsittely:

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset