Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Hyvinvointikampuksen kadut, hankinta 

JARDno-2019-3647

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Hyvinvointikampuksen kadut nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 16.3 2020 (ilmoituksen numero 2020-040293). Hyvinvointikampuksen kadut hankinta käsittää kadut Myllytie välillä Kartanontie-​Myllypolku, Myllytie välillä Cooperinkuja-Myllypolku, Laaksokatu välillä Myllytie-Pohjoisväylä ja Cooperinkuja.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Määräaikaan 23.03.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat 
tarjoukset:

- Kreate Oy 
- Recset Oy 
- VRJ Etelä-Suomi Oy 
- GRK Infra Oy 
- VM Suomalainen Oy
- Lakeuden Maanrakennus Oy

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta sekä vastaavan mestarin ansioluettelo. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Hyinvointikampuksen kadut urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 7.4.2020 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Hyvinvointikampuksen kadut urakan VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 1 038 000,00  euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. 

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630105.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valita hankinnan "Hyvinvointikampuksen kadut" urakkasopimuskumppaniksi VM Suomalainen Oy:n kokonaishintaan 1 038 000,00  euroa (alv 0%)
  2. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

Käsittely:

Tämä asia käsiteltiin § 142 jälkeen. Willem van Schevikhoven poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset