Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 25.9.2023 / Saunakallion Ostoskeskus Oy

JARDno-2022-2123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja/vt.kaavoitusjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion ostoskeskus paloi talvella 2022. Uuden ostoskeskuksen rakentaminen ja korttelin kokonaisvaltainen suunnittelu edellyttää aktiivista ja tavoitteellista työskentelyä Saunakallion Ostoskeskus Oy:ssä. Omistajina osakeyhtiössä ovat Järvenpään kaupungin (omistusosuus 24 %) lisäksi Temple Holding Oy (omistusosuus 56 %), Järvenpään seurakunta (omistusosuus 16 %) ja Porin laiva- ja satamapalvelut (omistusosuus 4 %). 

Yhtiöön esitetään alueen rakentamisajaksi hallitusedustajaa, joka on Järvenpään kaupunkiin kuuluva työ-/virkasuhteessa oleva henkilö. Näin on toimittu sen vuoksi, että rakentamisaikaisten hallitustehtävien laatu ja laajuus sekä ajankäyttötarve edellyttää aktiivista hankkeessa mukana oloa.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hallituksen jäseneksi nimetään hankekehityspäällikkö Aleksi Toivonen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion Ostoskeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.6.2023. 

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet. 

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n vastuuhenkilö on maankäyttöjohtaja ja varavastuuhenkilö tonttipäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

LR

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä Saunakallion Ostoskeskus Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen ja varalle tonttipäällikkö Tarja Kariniemen.
 2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta edellisten ollessa estynyt.
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi hankekehityspäällikkö Aleksi Toivosen sekä esittää, että yhtiön hallitus tuo ylimääräisen yhtiökokouksen arvioitavaksi valmistellun esityksen vakuutustapahtumaa koskevaksi kannanotoksi.

 

Käsittely

 

Ennen asian käsittelyä: 

 • Tuija Kuusisto poistui kokoustilasta esteellisenä (yhteisöjäävi). 

 • Henry Berg poistui kokoustilasta esteellisenä (intressijäävi). 

 • Hanna Graeffe poistui kokoustilasta esteellisenä (intressijäävi). 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Tuija Kuusisto, Henry Berg, Hanna Graeffe

Valmistelija

 • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion Ostoskeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.9.2023 klo 12. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään uudelleen vakuutusyhtiön esittämää kertakorvausta tuhoutuneesta kiinteistöstä. Omistajina osakeyhtiössä ovat Järvenpään kaupungin (omistusosuus 24 %) lisäksi Temple Holding Oy (omistusosuus 56 %), Järvenpään seurakunta (omistusosuus 16 %) ja Porin laiva- ja satamapalvelut (omistusosuus 4 %). 

Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt kokouksessaan 6.6.2023 vakuutuksen kertakorvauksen Temple Holding Oy:n (Cibus MREC Oy) enemmistöäänillä. Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen valmistelemaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle kertakorvauksen selvityksineen. Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen pyytämään toisen arvion kiinteistön rakennuksen arvosta sekä selventämään Cibus MREC Oy:n osalle kiinteistöä ottaman erillisvakuutuksen johdosta seuranneen monivakuutustilanteen vaikutus osana ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävää tarkempaa selvitystä.

Järvenpään seurakunta on jättänyt Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle 5.9.2023 moitekanteen yhtiökokouksen päätöksestä hyväksyä vakuutuksen kertakorvaus yhdenvertaisuuslain vastaisena.

Yhtiön hallitus on saanut tuhoutuneen kiinteistön rakennuksen arvosta uuden arvion Newsec Oy:ltä. (Liite 2)

Yhtiön hallituksen kokouksessa 8.9.2023 on lisäksi selvinnyt, että kertakorvausta maksetaan yhtiölle kahdesta vakuutuksesta yhteensä 3.256.000 €, josta yhtiön ottamasta vakuutuksesta maksetaan yhtiölle 1.510.000 € ja loput maksetaan Cibus MREC Oy:n ottamasta toisesta vakuutuksesta. Korvaussumma jakautuu osakkeiden suhteessa.

Yhtiön hallitus on päättänyt esittää uuden korkeamman 3.256.000 € kertakorvaussumman hyväksymistä ylimääräiselle yhtiökokoukselle 8.9.2023 järjestetyssä hallituksen kokouksessa. Järvenpään seurakunta ilmoitti hyväksyvänsä uuden kertakorvauksen ehdollisena kirkkoneuvoston kokouksen päätökselle 19.9.2023. Kertakorvauksen hyväksymällä seurakunta on ilmoittanut samalla luopuvansa tekemästään moitekanteesta.

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: 

Korvaustavaksi on hyväksytty kertakorvaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.6.2023. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksytään vakuutusyhtiön esittämä uusi korvaussummaltaan korkeampi kertakorvaus. Hyväksymisen ehtona on, että vakuutusyhtiöltä ja Cibus MREC Oy:ltä on esittää kirjallinen sitoumus koko kertakorvaussumman 3.256.000 € maksamisesta yhtiölle, sekä Järvenpään seurakunnalta on esittää kirjallinen sitoumus moitekanteen perumisesta. Edellä kuvatut sitoumusdokumentit tulee toimittaa kaikille yhtiökokousedustajille viimeistään yhtä päivää ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

HP

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä Saunakallion Ostoskeskus Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen
 2. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle
 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta edellä mainitun ollessa estynyt.

 

Käsittely

 

Ennen asian käsittelyä: 

 • Tuija Kuusisto poistui kokoustilasta esteellisenä (yhteisöjäävi).  

 • Henry Berg poistui kokoustilasta esteellisenä (intressijäävi).  

 • Hanna Graeffe poistui kokoustilasta esteellisenä (intressijäävi). 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

 • Tuija Kuusisto, Henry Berg, Hanna Graeffe

Tiedoksi

 Saunakallion Ostoskeskus Oy, nimetty