Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 19.9.2023 / Sarastia Oy

JARDno-2022-669

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.9.2023 klo 16 etäkokouksena. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen puheenjohtajan valitseminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Sarastia Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta.

LR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä Sarastia Oy:n ylimääräiseen 19.9.2023 yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen 
  2. oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

nimetty, Sarastia Oy