Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kiinteistön 186-401-11-80 ostaminen Laurilantie 57

JARDno-2023-1018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Paatsola, maankäyttöinsinööri, ville.paatsola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen ja vs. tonttipäällikkö Ville Paatsola 

Järvenpään kaupungin maapoliittisena periaatteena on ollut laatia ensimmäinen asemakaava kaupungin omistamalle maalle. Tämän periaatteen ja suunnitelmallisen maanhankinnan turvin kaupunki on voinut ohjata kaupungin kasvua edullisimpaan suuntaan ja pitää kurissa mm. infrastruktuurin rakentamiskustannuksia. Yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista varten riittävänä maareservinä pidetään vähintään viiden vuoden kaavoitustarpeita vastaavaa maa-aluetta. Maanhankinnan on siis oltava etupainotteista.

Kiinteistön 186-401-11-80 omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistön ostamisesta kaupungille. Kyseessä on yleiskaavassa osoitettu C-alue ja Haarajoen asemanseudun kehittämisen kannalta on olennaista saada kaupungille yhtenäinen maanomistus tälle alueelle. Ostotarjouksen kohde on liitteessä 1 osoitettu 2290 m2 suuruinen rakennuspaikka rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1961 rakennettu tyydyttäväkuntoinen omakotitalo, vanha autotallirakennus, autokatos ja vaja. Alueen asemakaavoitus on suunniteltu vuosikymmenen vaihteeseen, joten myyjä pidättää hallintaoikeuden kaupan kohteeseen 31.12.2029 saakka. Myyjä voi siirtää hallintaoikeuden ostajalle ennen määräajan loppumista. Hallintaoikeuden siirtämisestä on ilmoitettava ostajalle kaksi kuukautta ennen hallintaoikeuden siirtymistä. Ostaja voi siirtää hallintaoikeuden itselleen 1.1.2028 alkaen ilmoittamalla myyjälle kuusi kuukautta ennen hallintaoikeuden siirtymistä. 

Ostohinnaksi on neuvoteltu 200 000 €. Hinta perustuu Järvenpään kaupungin teettämään arviointilausuntoon, jossa selvitettiin kiinteistön käypä arvo. Arviossa on käytetty kauppa-arvomenetelmää, jossa verrataan toteutuneita kauppahintoja vastaaviin, vertailukelpoisiin kiinteistöihin.

Kauppahinnassa ei ole otettu huomioon vähentävänä hallintaoikeuden arvoa. Kiinteistökehittämisen näkökulmasta on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että kiinteistön hallintaoikeus ja siten vastuu esimerkiksi rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta siirtyy kaupungille vasta myöhemmin. Järjestelyä on siten kokonaisuutena arvioiden pidettävä kaupungin edun mukaisena, sillä kaupungin näkökulmasta järjestely ainoastaan siirtää rakennuksen purkukustannukset myöhempään tulevaisuuteen. Kiinteistöä ei myöskään tarvita kaupungin käyttöön ennen vuosituhannen vaihdetta, sillä alueen jatkojalostamisen mahdollistava siirtoviemäri valmistuu vasta vuosikymmenen lopulla.

Toimivalta: Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta. Maa- ja vesialueiden, yhteisosuuksien ja rakennusten ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta päättää kaupunginhallitus silloin, kun kauppahinta on alle 1.000.000 €.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Järvenpään kaupunki ostaa 2290 m2 suuruisen kiinteistön 186-401-11-80 rakennuksineen maanomistajalta 200.000,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
  2. että kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia, jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimusosapuolena.
  3. että päätös sitoo kaupunkia 1.7.2028 asti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle ja siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Ville Paatsola, maankäyttöinsinööri, ville.paatsola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen ja vs. tonttipäällikkö Ville Paatsola 

HP

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. että Järvenpään kaupunki ostaa 2290 msuuruisen kiinteistön 186-401-11-80 rakennuksineen maanomistajalta 200.000,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
  2. että kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia, jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimusosapuolena.
  3. että päätös sitoo kaupunkia 1.7.2028 asti.

 

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, maankäyttöjohtaja, tonttipäällikkö, kaavoitusjohtaja, talouspalvelut