Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Jäsenen nimeäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueelliseen vammaisneuvostoon

JARDno-2022-426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta on tullut 16.3. nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisiin vaikuttamistoimielimiin, joita ovat alueellinen vanhusneuvosto, alueellinen vammaisneuvosto sekä alueellinen nuorisovaltuusto.

Hallintosäännön 27 §:n mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Keski-Uudenmaan aluehallitus teki asiasta päätöksen 10.3.2022 "§ 8 Vaikuttamistoimielinten toimintaedellytykset". Pöytäkirjan ote on liitteenä 1. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään kaksi  (2) ehdokasta/vaikuttamistoimielin/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon. Tällöin kustakin alueellisesta vaikuttamistoimielimestä (alueellinen vanhusneuvosto, alueellinen vammaisneuvosto, alueellinen nuorisovaltuusto) tulee 12 jäseninen. Alueellisten vaikuttamistoimielimien toimikausi on valtuustokauden pituinen. Ehdotukset nimettävistä henkilöistä on pyydetty toimittamaan 5.4.2022 mennessä. 

Vammaisneuvosto päättää 31.3. kokouksessaan henkilöt, joita ehdottavat alueelliseen vammaisneuvostoon. Myös nuorisovaltuusto päättää 30.3. kokouksessaan henkilöt, joita ehdottavat alueelliseen nuorisovaltuustoon. Kaupunginhallituksen päätösehdotusta täydennetään kokouksessa edellä mainittujen kokousten pöytäkirjojen perusteella.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen

  1. alueelliseen vanhusneuvostoon Liisa Majasen ja Lars-Erik Wilskmanin
  2. kaksi jäsentä alueelliseen vammaisneuvostoon 
  3. kaksi jäsentä alueelliseen nuorisovaltuustoon.

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 

1. alueelliseen vanhusneuvostoon Liisa Majasen ja Lars-Erik Wilskmanin 

2. alueelliseen vammaisneuvostoon Jonna Kiviniemen ja Taina Kölhin 

3. alueelliseen nuorisovaltuustoon Arttu Rautavan ja Niko Kotilaisen

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue pyysi keväällä 2022 hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään kaksi (2) ehdokasta/vaikuttamistoimielin/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Alueellisten vaikuttamistoimielimien toimikausi on valtuustokauden pituinen. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

4.4.2022 § 97 päätöksellä kaupunginhallitus päätti nimetä alueelliseen vammaisneuvostoon Jonna Kiviniemen ja Taina Kölhin. Jonna Kiviniemi on pyytänyt eroa alueellisesta vammaisneuvostosta. Järvenpään vammaisneuvosto käsitteli asiaa 21.8. kokouksessaan ja ehdotti Petri Huttusta Jonna Kiviniemen jatkajaksi. Järvenpään kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asian kokouksessaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen vammaisneuvostoon Jonna Kiviniemen tilalle Petri Huttusen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo, nimetty, eronnut