Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Yhtiökokouskutsu 21.9.2020 / Kiint. Oy Lupiinikatu 21

JARDno-2020-2242

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiint. Oy Lupiinikatu 21 on lähettänyt kutsun 21.9.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.

Kokouksessa päätetään mm. vuoden 2019 tilinpäätöskäsittely, selvitys tulevista kunnostustarpeista ja aiemmista korjauksista sekä hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajakseen Kiint. Oy Lupiinikatu 21 yhtiökokoukseen 21.9.2020 

  1. Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja nimetyn ollessa estynyt  Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen.
  2. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella.

Päätös

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Lupiinikatu 21, Mestaritoiminta