Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

JARDno-2020-616

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Järvenpään kaupungissa. Vammaisneuvoston toimintaa säätelee vammaispalvelulaki ja kuntalaki. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti vammaisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä eläkeläisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla. 

Vammaisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Kokonaiskustannusten määräksi vammaisneuvosto on ilmoittanut 19 840,00 €. Kaupunki on budjetoinut vammasineuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 13 479,00 €.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.
  2. kehottaa vammaisneuvostoa sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (13 479,00 €).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Kokonaiskustannusten määräksi vammaisneuvosto on ilmoittanut 19 840,00 €. Kaupunki on budjetoinut vammaisneuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 13 479,00 €.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 73 merkinnyt asian tiedoksi ja kehottanut vammaisneuvostoa suhteuttamaan toimintansa siten, että neuvosto pysyy vuodelle 2020 varatussa budjetissa.

Vammaisneuvosto on toimittanut 21.5.2020 muokatun budjetin, jossa kokonaiskustannukset ovat 15 000,00 €. Vammaisneuvoston talousarvio ylittää siis edelleen neuvostolle 2020 varatun budjetin 1 521,00 €:lla. 

Talouspalveluilla ei ole päätösehdotuksen suhteen huomauttamista. 

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään vammaisneuvoston 21.5.2020 toimittaman muokatun budjetin.
  2. kehottaa vammaisneuvostoa edelleen sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (13 479,00 €).
  3.  

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 309 jälkeen. Esittelijä poisti asian esittelystä.

Päätös

Asia poistettiin esittelystä.

 

Tiedoksi

Vammaisneuvosto