Juhlavuositoimikunta, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Järvenpää 70-juhlavuosi / Muraali

JARDno-2020-810

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Muraali, eli pysyvään rakenteeseen toteutettu seinämaalaus, luo urbaania tunnelmaa ja ottaa kaupunkitilaa rohkeasti käyttöön. Ne tuovat uutta näkökulmaan ja parhaimmilaan nostavat vanhoja rakennuksia ja paikkoja uuteen kukoistukseen. Muraalihanketta kaupungin toimesta edistettiin pitkään jo Suomi 100 juhlavuoden aikana, mutta silloin toteutus jäi tekemättä.

Muraali voidaan toteuttaa joko kilpailun kautta (raskaampi vaihtoehto) tai suorana tilaustyönä yksittäisiltä taiteilijoilta tai kollektiiveltä. Kenties laadukkain vaihtoehto olisi toteuttaa muraali Upeart festivaalin kanssa yhteistyössä. Upeart on toteuttanut näyttäviä muraaleja vuodesta 2016 lähtien ja on alan johtava toimija. Upeartin kanssa on käynnistetty alustavat neuvottelut ja olisi mahdollista että Järvenpää olisi juhlavuonna festivaalin kohdekaupunki. Muraalin toteutuksen kustannukset riippuvat taiteilijasta/taiteilijoista, muraalin lokaatiosta ja muraalin koosta. Tässä vaiheessa esitetään varattavan 15 000 € toteutukselle, jolla voitanee toteuttaa laadukas ja näyttävä muraali sopivassa kohteessa. 

Mestaritoiminnan kanssa tulee kartoittaa mahdollinen kohde.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Juhlavuositoimikunta hyväksyy Muraalin hankinnan käynnistämisen yhteistyössä Upeart-festivaalin kanssa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset