Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Järvenpään Veden toimintojen esittely

JARDno-2021-1906

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi on aloittanut toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2006 alusta. Vuoden 2008 keväällä kunnallinen liikelaitos muutettiin Järvenpään kaupungin vesiliikelaitokseksi ja 1.5.2008 otettiin toimintanimeksi Järvenpään Vesi.

Kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena vesiliikelaitoksena toimiva Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos huolehtii toiminta- alueellaan vesihuollosta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaan. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Järvenpään Vesi.

Liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston valitsema johtokunta, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Järvenpään Vedestä on virkamiestyönä laadittu uudelle johtokunnalle perehdyttämisaineistoa, joka on oheismateriaalina. Perehdyttämisaineistoon on kerätty Järvenpään Veden toimintoihin liittyvää ohjeellista perustietoa.

Järvenpään Veden toimintoja esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden toimintojen esittelyn.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.