Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ilmoitusasiat

Sähköisen kokouksen käytännöt
 

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • 20.8.2020 Päätös (VN/11375/2020) erityisavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen (JARDno-2020-2111)
     

Uudenmaan Ely-keskus

  • 21.8.2020 Kirje, Uudenmaan Ely-keskuksen ja alueen kuntien yhteistyö (oheismateriaali)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely:
 

Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Päätösehdotukseen lisätään: "Lautakunta pyytää tietosuojavastaavaa selvittämään edellisessä kokouksessa tapahtuneen tietosuojapoikkeaman."

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.