Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Tarjoajan poissulkeminen, Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut 2020-2022 

JARDno-2019-3109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö, janne.arponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Valmistelija

  • Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö, janne.arponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Janne Arponen ja Minna Ranki

Kaupunginhallitus palautti 2.3.2020 kokouksessa hankinta-asian uudelleen valmisteluun. Hankintapalvelut soitti 4.3.2020 tarjoajalle ja pyysi heitä vastaamaan 13.2.2020 lähetettyyn selvityspyyntöön 9.3.2020 klo 7.00 mennessä. Tarjoaja ei määräaikaan mennessä antanut selvitystä, joten tarjoaja poissuljetaan kilpailutuksesta harkinnanvaraisin poissulkuperustein. 

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjoajalta selvityksen, sähköpostitse 13.2.2020, koska tarjouksen ESPD -lomakkeella yritys on ilmoittanut ettei se ole rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteita. Luotettava kumppani -raportin veromaksutietojen kohdasta ilmenee, että yrityksen erääntyneet verovelat ovat perintäkiellossa, ja että yrityssaneeraushakemukseen liittyvästä väliaikaisesta perintäkiellosta tai tuomioistuin on päättänyt yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Saneerausohjelmaa ei ole vielä vahvistettu tuomioistuimella. Lisäksi hankintayksikkö on pyytänyt selvityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja luottoluokituksesta. Selvitys on pyydetty toimittamaan hankintayksikölle 17.2.2020 mennessä. Tarjoaja ei ole antanut hankintayksikölle pyydetyistä asioista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää poissulkea Transmaa Oy:n kilpailutuksesta hankintalain 81 §:n 2 momentin harkinnanvaraisin poissulkuperustein. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

tarjoaja, kaupunkitekniikan johtaja, rakennuttajapäällikkö, työpäällikkö, kirjaamo, hankintapalvelut